Review ร้อยไหมปรับรูปหน้า

12/10/2562
Review ร้อยไหมปรับรูปหน้า

#รีวิวสวยๆ ร้อยไหมล็อก

� ยกกระชับ ปรับรูปหน้า
🔶 ร้อยไหมล็อกเทคนิคเฉพาะที่นารดาคลิน

เปลี่ยนคุณให้สวย สดใส ถ่ายรูปมุมไหน ก็มั่นใจกว่าที
คย
.
การร้อยไหมที่ดีและมีปร
ะสิทธิภาพนั้น ต้องประเมินผิวหน้า และเลือกปริมาณเส้นไหม ให้เหมาะสมกับใบหน้า เพื่อผลลัพธ์ที่ดีทีุด
.
ร้อยไหมโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง และเลือกคลินิกที่เปิดถ
ูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอัย
.
ที่สำคัญปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งก่อนและหลัง
ทำอย่สงเคร่งคร

Narada Clinic : Expert Beauty Ce
nter
ศูนย์ความงามครบวงจรภาค
หน

"ทุกโจทย์ความสวย ให้นารดาช่วยเป็นคำตอบส
ุดท้ายนะคะ" 

รีวิวอื่นๆ

Review ตาสองชั้น

Review ตาสองชั้น

4/5/2562Review ตาสองชั้น (หลังทำทันที) ดูรายละเอียด
Review ตาสองชั้น

Review ตาสองชั้น

4/5/2562Review ตาสองชั้น (หลังทำ 12วัน) ดูรายละเอียด
Review เติมไขมัน

Review เติมไขมัน

4/5/2562Review เติมไขมันทั่วหน้า ปรับรูปหน้า ปรับโหงเฮ้ง ดูรายละเอียด
Review เติมไขมัน

Review เติมไขมัน

4/5/2562Review เติมไขมันขมับ + คาง ดูรายละเอียด