CO2 Laser Treatment

27/1/2562
CO2 Laser Treatment

CO2  laser หรือ คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ เป็นเลเซอร์ ที่มีความยาว ช่วงคลื่น 10,600 นาโนเมตร  โดยเลเซอร์ จะไปเผาไหม้ ทำลายเนื้อเยื่อ ซึ่งเลเซอร์ มีความละเอียด ในการทำงาน สูงมาก จึงสามารถ เลือกทำลาย เฉพาะ เนื้อเยื่อที่ต้องการ โดยไม่สร้างความเสียหาย ให้ กับเนื้อเยื่อโดยรอบ และไม่ทำให้เกิดแผลเป็น มักใช้ในการกำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ หูด เม็ดไขมัน หรือรอยโรคอื่น ๆ บนผิวหนัง

CO2 Laser Treatment

The CO2 laser treatment uses laser light with a 10,600nm wavelength, which is invisible to the human eye. Energy from CO2 laser light is readily absorbed by water in the tissues, and since soft tissue is comprised primarily of water, CO2 laser energy can be used effectively for the eversion, incision, ablation, vaporization, and augmentation of soft tissues.

Carbon dioxide laser beams penetrate the top skin layers reaching into the dermis. It creates tiny microscopic areas of thermal damage that stimulate new collagen production and replace damaged skin surface by new epidermal cells.

Indications for treatment for CO2 Laser Treatment

The CO2 laser can be used for ablation, vaporization, incision, and coagulation of soft tissues for the following skin lesions:

  • keratoses  (ex: seborrheic keratosis)
  • Lentigenes and Moles
  • Small skin tumors
  • Milia
  • Skin tags
  • Syringoma
  • Sebaceous gland hyperplasia
  • Xanthelasma 

บริการอื่นๆ

UPL

UPL

27/1/2562

UPL เป็นคลื่นแสงความเข้มสูง ด้วยการเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนและแต่ละปัญหาผิวหนัง จึงสามารถแก้ไขปัญหาผิวหนังได้หลากหลาย UPL รักษาอะไรได้บ...